Újjáélednek a debreceni diákhagyományok!

Magyaros vendéglátásra és tanulás utáni kötetlen barátkozásra épülő, évszázados tradíciókon alapuló összejövetelt, un. Symposiont szerveznek június 27-én a Nagyerdőn! A Facebook-eseményt itt találjátok, ha pedig meg akarjátok ismerni a különleges hagyomány történetét, olvassátok el a szervező, Horog Máté írását hozzá! Mátét egyedi, Debrecenről készült kézműves képeslapjairól is ismerhetitek már.

Mi az a Symposion?

Debreceni diákkorom egyik emléke, amikor a miskolci egyetemisták meghívtak hagyományos szakestjükre, melyet az egyetem ebédlőjében tartottak. Az ajándékba kapott fakupát emelgetve és arcunkat megvilágító sejtelmes gyertyafényben – miközben mindenki bőszen énekelte a selmecbányai diákdalokat; kivéve én, halandó debreceni diák – irigykedve jutott eszembe, hogy nálunk is szeretik a bort. Meg a dalokat. Meg az alföldi körülményességet. És a jó közösséget. És akkor már ne felejtsük el, hogy egyetemünk múltja nem csak húsz, száz, hanem közel ötszáz éves múltra tekint vissza. Előtört belőlem egy kicsit a debreceni „bezzeg”-ség.

Visszatérve a hagyományokra, kezembe és nyakamba vettem a nagykönyvtárat, refit, egyetemet, élőt és szobrot, s kutattam, vajon alkotott-e valamit őseink diákköztársasága; a színmagyar, református, debreceni társadalom engedett-e a németes selmecbányaihoz hasonló diákéletet a kollégium falai között? Nem lepődtem meg – megismerve iskolai tanulmányaim során, hogy miért is járt ki Csokonai az akkor még farkasokkal teli Nagyerdőre diákjaival -, hogy színes és vidám diákélet folyt itt évszázadokon keresztül. Innen indult tehát az egész.

A Debreceni Egyetem jogelődjében, a Kollégiumban a szegényes lakhely, élelmezés és nagy szigor mellett jöttek létre az iskolai lakomák, a symposionok. 1598-ból származó feljegyzések szerint egyes alkalmakkor a diákok magyaros szívességgel megvendégelték a tanárokat. A lakomatartásra később egyre több okot eszeltek ki a diákok. Lakoma volt, ha a kiküldöttek megérkeztek, ha születésnap volt, ha az iskolától valaki elvált. Ezek tartása kétszáz év elteltével folyamatosan korlátok közé szorult. Az erős puritanizmus nehezen viselte, hogy a diákok a felvilágosodás hatására világi dalokat énekeljenek, s esetleg még táncoljanak is (ezt az ördögtől valónak tartották).

Így az adott megítélés szerint a symposionok szertelenségbe csaptak át. Korlátozták a megjelentek számával és, hogy a vendéglátó ne „ölje bele” az összes pénzét, a város borát lehetett csak inni. A XIX. századra a symposion tartása átalakult: az adománygyűjtő legációk mellett 1792-től az iskola megengedte a tanulóknak bizonyos feltételek mellett, hogy kegyurak és egyéb előkelőségek meghívására azoknál ebédeken részt vehessenek. Azonban hiába volt tiltott a symposion, mind az anekdoták, mind a versek, dalok megszaporodása arról tanúskodik hogy a jókedvű gyülekezések, összejárások a Kollégium falai között és azon túl tovább virágoztak (Nagyerdőn, kocsmákban, kávéházakban).

Kép: city-legends.com

Az egyetem létrejötte után bálok, majd a selmecbányai hagyományon alapuló szakestek áttelepítésével próbálkoztak, több-kevesebb sikerrel. Az Agráron minden évben rendeznek Sárgulást a végzős diákoknak, a Kollégium volt leánynevelő iskolájában, a jelenleg hatosztályos Dóczy Gimnáziumában pedig különböző hagyományokat (dalok, öltözet, Abigél, Szabó Magda emlékei) ápolnak. A magyaros vendéglátásra, a tanulás utáni kötetlen barátkozásra és közös vacsorára épülő, évszázados tradíciókon alapuló szervezett este, a symposion csak a közelmúltban éledt újra.

Idén június 27-én már a 10. „újkori” symposiont tartjuk, s remélhetőleg év végére megjelenik a Debreceni diák dalos- és anekdotáskönyve is, mely magában foglalja az összegyűjtött dalokat, anekdotákat, verseket, valamint bővebb leírását adja a hagyományos debreceni diákszokásoknak. Emellett hasznos tippeket is ad azoknak, akik szintén folytatni szeretnék a symposion tradícióját.

Több információ és jelentkezés az esemény facebook oldalán (10. Symposion)

Read previous post:
Prostituáltként dolgoztatta a 14 éves lányokat

Biciklis gázolás történt Fehérgyarmaton

Close