Békés együttélésre és európai kultúrára tanítaná a menekülteket Böjte atya

A humanizmusáról híres, árvákat befogadó erdélyi ferences szerzetes nem akar menekülteket mészárolni, a magányos imádságot viszont kevésnek tartja ebben a helyzetben. Harmadik megoldást javasol.

Az utóbbi időben két egymásnak ellentmondó, egyébként totálisan érdektelen állásfoglalást is olvashattunk migránsügyben. Az egyik Bayer Zsolt, turbófideszes publicista nettó neofasiszta kiáltványa volt, melyben kvázi népirtásra buzdította a kedves jobboldali érzelmű olvasóközönséget; a másik pedig P. Vértesaljai László, jezsuita szerzetes kétségbeesett könyörgése a Szűzanyához, melyben égi oltalmat kért a menekülteknek az egyre fokozódó gyűlölet elől. Hogy mennyire naiv és komolyan vehetetlen mindkettő, az nem vitás, viszont jól illusztrálják, milyen lelkület szerint csoportosul két véglet köré a közvélemény jelentős része ebben a kérdésben.

Ettől lett már csömöre Böjte Csabának is, aki a két állásponttal kapcsolatban így fejtette ki elképzeléseit és gondolatait a vhegy.hu nevű keresztény hírportál hasábjain:

[…] választani, dönteni e két lehetőség között nem merek, mert szerintem befogadni feltétel nélkül nem lehet, de véres erőszakkal elűzni sem szabad ezeket az embereket… Egy harmadik utat javasolnák.

Ismerős, hogy 1956 után Ausztriában, nyugaton, a magyar menekültek számára befogadó lágerek létesültek, ahol nem csak a nyelvet, de az együttélés szabályait is meg lehetett tanulni. Aki erre hajlandó, azt be lehet fogadni, aki erre nem, azt haza kell toloncolni!

Az autó vezetéshez szükséges hajtási engedélyt sem lehet erőszakkal megszerezni; megvannak a minimumok, amit egy autót vezetni akaró embernek el kell sajátítani, és ha arról eredményesen levizsgázik, akkor kiengedhető a közutakra. Hajtási engedély nélkül, aki kiengedi a forgalomba az embereket, az potenciális gyilkos! Gondolom, hogy azok, akik közénk jönnek, a káosz elől menekülnek, egészen biztos, hogy megértenék, hogy egy oktatási, nevelési központ az ö és az ő gyermekei érdekében is van. Nem szeretnénk, ha velük együtt a káosz, az anarchia is átcsapna Európába!

Megtapasztaltam, hogy az elvadult utcára került gyerek nagyon goromba, gonosz tud lenni, és ha az ember őket elűzi, akkor nagyon kegyetlenekké válnak, de ha befogadom, és szépen megfürdetem, megetetem, majd iskolába viszem, megnyugszik, és megérti, hogy mindaz mit neki meg kell tanulnia az az ő javát szolgálja. Hihetetlen gyorsan fel tudnak zárkózni ezek a gyermekek, és azt látom, hogy az „elveszett gyermek”, aki a társadalom számára probléma volt, a képzés által a társadalom gondjaira válasz lesz! Igen, bátran állítom, hogy képzés, nevelés által ajándékká, áldássá válik az árva gyermek!

Fotó: kolozsvaros.ro

Tisztelettel javaslom a kormányainknak, hogy sürgősen hozzák létre az Európai Akadémiát, egy olyan képzési központot, amely felkészíti a bevándorlókat a békés együttélésre.

Itt az idő, hogy hitünkről, keresztény értékeinkről alázattal tanúságot tegyünk! A politikusoknak is, de az egyházainknak is meg kell érteniük, hogy lejárt az az idő, mikor fényes lakásokból bölcs tanításokat mondogathattak. Ki kell lépni Mesterünk, Jézus Krisztus útjára, és meg kell győzzük az embereket, hogy Isten parancsainak megtartása nélkül életünk káoszba, pusztulásba torkol! Ha ezt nem merjük felvállalni, nem tudjuk az embereket szeretettel, szeretetre nevelni akkor a történelem, mind fölösleges kacatokat a süllyesztőbe küld!

Több mint húsz éve árva gyermekeket nevelek, megtapasztaltam, hogy Isten selejtet nem teremt, ezért most is hiszem, hogy van jó megoldás! Európa vizsgázik, esélyünk van, hogy eredményesen letegyük ezt a vizsgát, és még erősebb, szebb legyen a világunk, de azt is tudni kell, ha ezt a vizsgát Európa elbukja, akkor a békés létünket is elbukhatjuk!

Hiszek a szeretet végső győzelmében, Csaba t.”

Read previous post:
Evolúciós áttörés: egy macska úgy ült le, mintha ember lenne

Betépve vezető hajdúszoboszlói dílert fogtak el Pesten, a Sziget Fesztivál közelében

Close