Szerzői jogok

A 4024.hu weboldalon található összes tartalom, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) a 4024.hu, illetve a feltüntetett szerzők szellemi tulajdonának minősül, amely – eltérő megjelölés hiányában – csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A 4024.hu engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A 4024.hu előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmának szerzői joga a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve azt az eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A 4024.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.